A fogyatékosság fogalma a foglalkoztatás és munkavégzés során történő hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben

A cikk tájékoztat, hogy a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló 2000/78/EK irányelv értelmében a munka világában tilos a valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetés . Az irányelv meghatározza többek között a fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem általános kereteit, és ezzel összefüggésben előírja, hogy az egyenlő bánásmód elvének a fogyatékos személyekkel kapcsolatban történő végrehajtása céljából ésszerű, ún . alkalmazkodási intézkedéseket kell bevezetni . Ez azt jelenti, hogy a munkaadóknak meg kell tenniük a megfelelő és az adott esetben szükséges intézkedéseket, hogy a fogyatékos személy számára lehetővé váljon a munkához jutás, a munkában való részvétel, az előmenetel, az át- vagy továbbképzés, kivéve, ha az ilyen intézkedés aránytalanul nagy terhet ró a munkaadóra

 

Címszavak: foglalkoztatás, munkavégzés, fogyatékosság, megkülönböztetés, egyenlő bánásmód, munkavállaló

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA