A fogyatékos emberek helyzete, életmódja és életkörülményei Hajdú-Bihar megyében

A tanulmány egy, a Hajdú-Bihar megyében élõ fogyatékos emberek helyzetét, életmódját és életkörülményeit vizsgáló, 2004es empirikus kutatás eredményeit mutatja be. A mintába azok kerültek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kérdezõbiztosok személyesen keressék meg õket. A kutatók törekedtek a kvóta szerinti mintaválasztás érvényesítésére. A 387 családos mintán végzett kutatás a családok tagjainak iskolai végzettségét, foglalkoztatását, jövedelmi helyzetét, a háztartások felszereltségét, a családok lehetséges problémáit, támogatórendszereit, a családok életmódját vizsgálta. Azt tapasztaltuk, hogy a különbözõ fogyatékosságok jelentõsen meghatározzák a fogyatékos emberek és családtagjaik iskolai végzettségét, foglalkoztatását és jövedelmi helyzetét. A vizsgált családok problémái alapvetõen a magukra utaltságból fakadnak, a család mellett leginkább a fogyatékos személyek szervezeteire és az intézményi ellátásokra számíthatnak. A fogyatékos családtagra fordított többlet energia és idõ jelentõs mértékben átalakítja a családok életmódját. Életminõségüket, életvitelüket is alakítja a családban élõ fogyatékos személy, különösen az értelmi fogyatékos és halmozottan sérült személyek esetében.

 


Címszavak: fogyatékos ember, életmód, megoszlás, demográfiai adatok, életvitel, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, támogatórendszerek, háztartások

 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA