Megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációja a norvég foglalkozási rehabilitáció tükrében. Esettanulmány egy skandináv modellre.

A doktori disszertáció a megváltozott munkaképességű emberek társadalmi beilleszkedésüket segítő norvég foglalkozási rehabilitáció rendszerét vizsgálja. Részletesen leírja és elemzi a norvég foglalkozási rehabilitációs rendszer arra keresve a választ, hogy a norvég rendszer milyen intézményi beágyazottsággal bír, a kialakult intézményi struktúra, a szabályozási környezet, az egyének attitűdje, a társadalmi befogadás elősegítésére irányuló politikák hogyan segítik, vagy éppen gátolják a megváltozott munkaképességű személyek társadalmi integrációját.


Címszavak: Norvégia, megváltozott munkaképességű személy, társadalmi befogadás, foglalkozási rehabilitáció, szociálpolitika

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA