Jobwards program

A tanulási nehézségekkel élő emberek munkahelyi integrációja egy nagyon komplex és differenciált feladat. Azt, hogy egy konkrét esetben sikerül-e, és milyen szinten sikerül elérni a célt, számos tényező befolyásolja. Elsőként, és mindenek előtt meg kell említeni a szociostruktúrális keretfeltételeket, melyek alapvetően meghatározzák, hogy az egyén munkához való joga mennyiben válhat tényleges valósággá. A tanulási nehézségekkel élők szakképzésben és kereső tevékenységben való részvételének ezen általános feltételei mellett azonban fontos szerepet játszanak az individuális feltételek, valamint a munkahely és a vállalati környezet kialakításának kérdései is. A Jobwards moduljainak és tanulási segédanyagainak középpontjában az individuum, és a kulcskompetenciák („soft skills„) célzott fejlesztése áll. Mivel a gyakorlati tapasztalatok szerint a szakmai ismeretek és kompetenciák önmagában való közvetítése egyáltalán nem jelent garanciát arra nézve, hogy az elsajátított ismereteket a munkahelyi gyakorlatban is sikerül hasznosítani, sok-sok példa segítségével célzottan foglalkoznak a megtanult ismeretek mindennapi hasznosításának és munkahelyi transzferének kérdésével.

 

Címszavak: munkahelyi integráció, tanulási nehézség

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA