Fogyatékos személyek rekreációja

A jelenlegi helyzet, ami most van Magyarországon a rekreáció terén, a fogyatékosok körében (legyen az integrált vagy szegregált intézményi keretek között) rendkívül gyenge alapokon nyugszik, melynek oka els sorban a fogyatékosokkal szembeni el ítélet, tehát maga a társadalmi közfelfogás. Szeretnénk felhívni a társadalom figyelmét a téma fontosságára, aktualitására, hogy szükségét érezzék az emberek a rekreációs tevékenységek megteremtését a fogyatékos személyek körében is.

 

 

Címszavak: fogyatékos emberek sportja, testkulturális ismeretek, rekreáció, tevékenység, munkaképesség, Európa, Magyarország, fogyatékosság, jelentésváltozat, társadalom, egyenjogú, sporttudomány, gyógypedagógia, életminőség, élmények, érzelmi élet, feloldódás, önfelfedezés, önmagunk, visszajelzések, képzés

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA