Foglalkoztatást ösztönző gyakorlatok, a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének nemzetközi tapasztalatai alapján

A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Munkatudományi Kutatócsoportja által összeállított tanulmány kilenc európai országban vizsgálta a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának ösztönzését célzó gyakorlatokat.

Átfogó képet kapunk a tanulmány célcsoportjáról és az Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020 főbb fókuszpontjairól. Az Európában élők hatoda, csaknem 80 millió ember számára valamilyen fokban meglévő fogyatékosságuk miatt nem biztosított a teljes mértékű társadalmi szerepvállalás, és a munkaerőpiachoz történő korlátozott hozzáférésük miatt szegénységi rátájuk 70%-kal magasabb, mint az átlagos embereké. (27. old).

A jelzett országokban vizsgálják azokat a politikákat és stratégiákat, amelyek jelentősen befolyásolják a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának filozófiáját és irányait. Az Európai Unió tagállamaiban a foglalkoztatási hátrányok kezelésére az aktív, személyre szabott integráció elvét tekinthetjük mértékadónak, melynek részletes kifejtését kapjuk.

 

Címszavak: tanulmány, kutatási eredmény, ösztönző gyakorlatok, megváltozott munkaképesség, munkaerőpiac, integráció, programok, foglalkoztatás, intézkedés, szolgáltatás, érzékenyítés, jó gyakorlatok

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA