Bevezetés a komplex rehabilitációba

A fogyatékosság és a rehabilitáció hazai irodalma állandó és kilátástalannak tűnő harcot folytat a nyelvvel. Nemcsak a külföldi eredetű szakkifejezések több jelentésárnyalata, nehezen fordíthatósága jelent problémát, hanem az is, hogy szinte az összes szóba jövő magyar megfelelő rendelkezik valamilyen szerencsétlen mellékjelentéssel.


Könczei György könyve a következő tartalommal olvasható:

A rehabilitáció és a fogyatékosság 
1. Fogalomtisztázás: a fogyatékosság 
1.1. Mit értettünk eddig fogyatékosságon? 
1.2. A WHO-meghatározás túlhaladottsága és az új terminológia 
2. A korai rehabilitációs modellek kialakulása 
2.1. A rehabilitáció orvosi modelljétől az emberi jogokon alapuló
modellig – a betegtől az állampolgárig 
2.2. A politikai korrektség és a fogyatékoshelyzet, avagy a hátrányos
helyzet értelmezése emberi jogi problémaként 
3. A rehabilitáció fogalma 
3.1. A rehabilitáció modern szemlélete és értékei 
3.2. A rehabilitáció csikorgó fogaskerekei 
3.3. Humanisztikus és technicista irányzatok 
3.4. A rehabilitáció régi és új definíciója 
Irodalom 

Címszavak: szöveggyűjtemény, komplex rehabilitáció, fogyatékosság, modell, teljesítménymérés, folyamat, diagnosztikai eljárás, protokoll

 

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA