Beszédzavarok

A Wikipédia cikke elmondja, hogy a beszédzavarokon a beszéd különféle rendellenességeit értik. A beszédzavarok többsége valamilyen nyelvi zavar megjelenési formája, ugyanakkor számos beszédzavar hátterében nem tapasztalunk nyelvi zavart. Tágabb értelemben a vele összefüggő írás-olvasási zavarokat is ide sorolják. Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavar van, például pöszeség, dadogás, hadarás, diszfónia. A beszédzavar gyakoribb gyerekeknél, mint felnőtteknél, és férfiaknál gyakoribb, mint nőknél. A hároméves kor körüli élettani beszédzavar az ép beszédfejlődés velejárója. A beszédre való tartós képtelenség a némaság, a számok megértésére való képtelenség az akalkulia, ami a diszkalkulia súlyos formája. Az írott nyelv használatára és megtanulására való képesség hiányának nincs önálló neve, az alexia és az agráfia körébe tartozik.

Címszavak: beszéd, zavar, fogyatékosság, típusok

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA