Konszenzus a foglalkozási rehabilitációs modell alkalmazásában

A „Konszenzus a munkaerőpiacon” elnevezésű program azt a célt tűzte ki, hogy a megváltozott munkaképességű emberek jövedelemszerző képességének növelésével, magasabb szintű biztonságot tudjanak elérni az érintettek. Ehhez elsősorban olyan munkahelyek kellenek, amelyek nyitottak a rehabilitációs foglalkoztatásra. A Grundfos Magyarország Kft. új módszert és szemléletet hozott ezen a területen is, amely adaptálható más piaci szereplők számára […]

Beszédzavarok

A Wikipédia cikke elmondja, hogy a beszédzavarokon a beszéd különféle rendellenességeit értik. A beszédzavarok többsége valamilyen nyelvi zavar megjelenési formája, ugyanakkor számos beszédzavar hátterében nem tapasztalunk nyelvi zavart. Tágabb értelemben a vele összefüggő írás-olvasási zavarokat is ide sorolják. Mivel a beszéd összetett folyamat, ezért sokféle beszédzavar van, például pöszeség, dadogás, hadarás, diszfónia. A beszédzavar gyakoribb […]

Beszédfogyatékosság

A cikk bemutatja, hogy nem minden beszédhiba sorolható a beszédfogyatékosság kategóriájába. Szinte minden beszéd-rendelleneségnél különböző súlyossági fokokkal találkozhatunk. A beszéd fogyatékosság diagnózisa esetében súlyos a szóbeli kifejezőképesség akadályozottsága. A beszédfogyatékosság diagnózisának felállítása a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ hatáskörébe tartozik.     Címszavak: beszédhiba, beszéd, fogyatékosság, diagnózis Megnyitom

Beszédhiba vagy beszédfogyatékosság?

A cikk kitér a beszédhibák különböző fajtáira. – A pöszeség, a hadarás és a dadogás olyan beszédhibák, amelyek korrigálhatóak, ha a szülő rögtön szakemberhez fordul – véli Csabay Katalin. – Felnőttkorban már nehezebb eredményt elérni. Azonban a beszédfogyatékosság életkor függvénye is. Például egy 6-7 éves gyerekre nem mondjuk, hogy diszlexiás, azaz olvasászavaros. Ilyen komoly kijelentést […]

Fogyatékos emberek a 21. századi Magyar Társadalomban

A tanulmánykötet Bánfaly Csaba tiszteletére jelent meg. Olyan tanulmányokat tartalmaz, melyek többsége elhangzott azon a konferencián, melyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán, 2020. március 3-án rendeztünk „Fogyatékos emberek a 21. században” címmel Csaba köszöntésére. A kötet tanulmányait azonban nemcsak ez köti össze, hanem az a gondolatiság, tudományos értékrend is, melynek Bánfalvy Csaba hosszú évtizedek […]

Milyen betegségre jár a leszázalékolás? Megváltozott munkaképesség, komplex minősítés, rokkantság és rehabilitáció

A cikk bemutatja, hogy a ma már csak a köznyelvben élő kifejezések, mint a „rokkantnyugdíj” vagy a „leszázalékolás”, helyett az elmúlt évek során egészen új fogalmakat vezettek be a munkajogi törvényekbe: ilyen a megváltozott munkaképesség, a komplex minősítés, a rehabilitációs szolgáltatás, és a rehabilitációs és rokkantsági ellátás is. Megmutatja, hogy pontosan mit takarnak ezek a […]

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Az ellenőrzés, monitorozás, minőségbiztosítás és hatékonyságmérés rendszerei és eszköztára az Európai Unióban

A szakértői háttértanulmány a nemzetközi szakirodalom alapján az alternatív szolgáltatások körébe sorolható, a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerőpiaci integrációját elősegítő olyan megoldásokkal foglalkozik, amelyek túlmutatnak az aktív munkaerőpiaci programok hagyományos eszközein, és amelyek megvalósításában nem állami szereplők (is) részt vesznek. Címszavak: alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások, szolgáltatók, finanszírozás, minőségbiztosítás Megnyitom

Tranzitfoglalkoztatás- támogató és fejlesztő pedagógiák a hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci re-integrációjában

A könyv ugyan többféle hátrányos helyzetű csoport munkaerőpiaci integrációjának lehetőségeivel is foglalkozik, de közöttük vannak a fogyatékos/megváltozott munkaképességű emberek is. Ugyan elsősorban a hazai projekteket ismertet, de bemutat néhány külföldi jól gyakorlatot is. Címszavak: tranzitfoglalkoztatás, pedagógia, hátrányos helyzet   Megnyitom

Stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030)

A BIZOTTSÁG közleménye az Európai parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. Stratégia a fogyatékossággal élő személyek jogainak érvényre juttatásáért (2021–2030) A dokumentum a fogyatékossággal élő emberek életminőségét javító 10 éves uniós stratégiát ismerteti. Több fő célterületet határoznak meg, köztük az új munkahelyekhez szükséges új készségek kialakítását; a minőségi […]

infoblokk_kedv_final_CMYK_ ESZA